Loading...
Jour- och familjehem2020-08-21T15:54:05+00:00

Conside

Conside har kvalificerade jour- och familjehem. Våra familjehem är utredda enligt gällande lagar och föreskrifter och vissa är även tolkade genom Kälvestensmetoden. Våra familjehemskonsulenter är examinerade socionomer och har flera års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom socialtjänsten. Vi tillhandahåller individuellt anpassade stödinsatser, handledning och utbildar jour- och familjehem. Vid förfrågan utförs psykologutredning samt strukturerat behandlingsarbete.

Vi har jourhavande familjehemskonsulent tillgänglig dygnet runt för jour- och familjehemmen. Förstärkt familjehemsvård innebär även att vi har regelbunden handledning i familjehemmen samt skickar månadsrapporter till socialsekreterare över barnets utveckling i förhållande till överenskommen målplanering. Familjehemskonsulent deltar i möten kring barnets situation, såsom hälso- sjukvård, utbildning och så vidare. Conside arbetar även nätverksfokuserat i de fall där det är möjligt.

Våra familjehem kan ta emot barn och ungdomar mellan 0-18 år med psykosocial problematik. Det finns också möjlighet för placering av barn och förälder tillsammans. Våra familjehem är vanliga familjer med stora hjärtan och stor respekt för den enskilde individen. Familjehemmen har kompetens i olika kulturer och språk, det finns också familjer med tidigare erfarenhet av placeringar utifrån hedersproblematik. Alla våra familjehem har tidigare erfarenhet av att vara familjehem.

Varmt välkomna att höra av er i behov av både akut placering och planerad.

Har du möjlighet att öppna ditt hem?

Det finns många barn som behöver nya hem. Behovet kan vara av kortare eller längre karaktär. Vi arbetar både med jour- och familjehem, kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Vi tror att du och din familj kan alltid hjälpa till, beroende på vilka möjligheter ni har. Vi berättar gärna mer om våra verksamheter och vilka alternativ som finns för just er.

Conside erbjuder sina familjehem:

  • Regelbunden individuell handledning, vi har även legitimerad psykolog i verksamheten.
  • Tillgänglig familjehemskonsulent för stöd och rådgivning dygnet runt.
  • Tema kvällar och föreläsningar.
  • Aktivitetsdag tillsammans med våra andra familjehem.
  • Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Kontaktuppgifter

  • Placeringssamordnare

  • Mahmoud el Hissi

  • Tel: 0705-95 09 54

  • Fax: 0413-192 30

  • mahmoud@considehomes.se

Besöksadress

Svalövsvägen 1,
241 35 Eslöv

Vill du veta mer?

Kontakta oss