Loading...
HVB-Långåkra2020-08-21T15:07:46+00:00

HVB-Långåkra

HVB-Långåkra är ett behandlingshem med åtta platser, för pojkar i åldern 13-18 år. Behandlingshemmet ligger strax utan för Eslöv och erbjuder en naturskön miljö.

Målgruppen

Målgruppen är pojkar från 13 år till och med 18 år med psykosocial problematik och beteendeproblematik.
Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.

Metod

Här är alla dygnets timmar viktiga och allt arbete präglas av lågaffektivt bemötande. Vi vill ge ungdomarna en bra vardag så att de kan samla kraft att gå in i ett behandlingssamtal.

STRUKTUR: Vi hjälper ungdomarna att hitta verktyg och strategier för att klara av vardagen här och nu med målet att skapa en hållbar framtid. Förutsägbarhet och framförhållning är en nyckel.

TYDLIGHET: Allt arbete och all kommunikation ska präglas av tydlighet. Vi vill att alla ska lyckas.

FOKUS: Vi vill hitta varje ungdoms individuella drivkraft och motivation i något som de brinner för.

TILLIT: I varje möte arbetar vi professionellt med målet att få en god relation med ungdomen. Vi vill bygga upp tillit mellan ungdomen och dess vuxna. Vuxna ska finnas som en positiv förebild.

HELHET: Vi arbetar med hela människan och tror på olika stimuli: Kost, motion, aktivitet, kreativitet, samtal.

METODER: Nätverksbaserad familjeterapi, känsloskola, KBT, MI samt KASAM. Vår psykolog kan även erbjuda psykodynamiskbaserad terapi. Vi gör skattningar såsom ASQ, KASAM, Dudit och Audit.


Miljö

Hemmet är beläget utanför tätorten Eslöv i Skåne och har träd och åkrar som närmsta granne. Här finns en fantastisk utemiljö som skapar trivsel och en möjlighet att umgås samt gå undan och sitta för sig själv för att ta del av naturen.

Resurser

Här finns verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, psykolog samt behandlare. Vi erbjuder personalen kontinuerlig vidareutbildning samt handledning.

Kontaktuppgifter

  • Mahmoud el Hissi

  • 0705-95 09 54

  • mahmoud@considehomes.se

Postadress

Svalövsvägen 1,
241 35 Eslöv

Vill du veta mer?

Kontakta oss